Експеримент доказа теорията, че от черните дупки може да се извлича енергия

share on:

Експеримент доказа теорията, че от черните дупки може да се извлича енергия

Теория на петдесет години за извличане на енергия от въртяща се черна дупка най-сетне получи потвърждение чрез експеримент, съобщи „Сайънс Алърт“, цитирано от БТА.

Физици успяха да докажат, че т.нар. процес „Пенроуз“ е възможен механизъм за изхвърляне на част от ротационната енергия.

През 1969 г. математикът и физик Роджър Пенроуз допуска, че ергосферата – пространството на ръба на въртяща се черна дупка, може да се използва за извличане на енергия. Според изчисленията на Пенроуз ако обект, попаднал в ергосферата, бъде разделен на две, едната му половина ще бъде захвърлена отвъд хоризонта на събитията. Другата ще бъде изхвърлена още по-силно, с допълнителен тласък от черната дупка и тя ще излезе от ергосферата с около 21 на сто повече енергия, отколкото е имала при навлизането си в нея.

Екип физици от катедрата по физика и астрономия на университета на Глазгоу, Шотландия, правят експеримент, за да докажат теорията на Пенроуз. Те повтарят опит на съветския учен акад. Яков Зелдович, който се опитва да докаже процеса Пенроуз със светлинни вълни. Шотландските учени използват звукови вълни.

За експеримента те използват тонколони, които подреждат в кръг, за да се получи изкривяване на звуковите вълни. „Черната дупка“ е въртящ се звуков абсорбатор – диск от пяна, чието въртене се усилва под въздействието на звуковите вълни. редица от микрофони улавя звуковите вълни, след като се преминали през диска.

Промяната в дължината и амплитудата на звуковите вълни потвърждава теорията на Пенроуз.

„Дължината на вълните се променя, когато се измерват от точка на въртящата се повърхност“, обяснява Марион Кром от университета на Глазгоу, водещ автор на експеримента. Резултатите бяха публикувани в сп. „Нейчър Физикс“.

Източник: Bnr.bg