Казахстан организира “G-Global. Светът през XXI век”

share on:

Казахстан организира “G-Global. Светът през XXI век”

От 18 до 20 ноември 2020 година Международният Секретариат на G-Global съвместно със своите партньори провежда Международен конгрес “G-Global. Светът през XXI век”. Конгресът се провежда онлайн на платформата https://e-forum.net/.

Това мероприятие се провежда по случай Деня на Първия президент на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев. Съорганизатори на мероприятието са ЮНКТАД, ЕКОСОС, Световният алианс на лидерите „Мадридският клуб“, BBC World News, подновеният комитет „Бретън Ууд” и други. Това съобщиха от посолството на Казахстан в София.

Конгресът се провежда с подкрепата на казахстанското акционерно дружество „ФортеБанк”.

В работата на конгреса ще участват бивши държавни и правителствени ръководители, ръководители на международни финансови организации и едрия бизнес, глобални експерти и специалисти от световно равнище, носители на Нобелова награда и други. В рамките на конгреса ще се разглеждат нови пътища за устойчив ръст на икономиката и търговията, финансовото развитие, а също засилване потенциала на градовете като международни центрове за знание и иновации. Ще се направят препоръки от водещи експерти по противодействие на новите предизвикателства в съвременните условия.

В рамките на конгреса ще се проведат 7 онлайн мероприятия:

1. Онлайн-форум „Блокчейн: Ефективен способ за изпълнение на проекта „Един пояс-един път” (10:00, 18.11.2020) https://e-forum.net/events/39

2. Международен форум „Глобалният път на коприната-Форумът на кметовете” (12:00, 18.11.2020) https://e-forum.net/events/40

3. Световна антикризисна конференция (I част) „Икономика. Търговия. Инвестиции” (14:10, 18.11.2020) https://e-forum.net/events/41

4. G-Global. Голямата Евразия (16:10, 18.11.2020) https://e-forum.net/events/42

5. Световна антикризисна конференция (II) „Финансова политика и стратегия за устойчив ръст в съвременните условия” (14:00, 19.11.2020) https://e-forum.net/events/43

6. Пленарно заседание „G-Global. Светът през ХXI век” (15:30, 19.11.2020) https://e-forum.net/events/44

7. Глобален конгрес на университетите (12:00, 20.11.2020) https://e-forum.net/events/45

Програмите и онлайн излъчванията на четири езика (казахски, руски, английски, китайски) могат да се видят на платформата https://e-forum.net/.

Източник: Fakti.bg