Национална карта на недекларираната заетост представя АИКБ

share on:

Национална карта на недекларираната заетост представя АИКБ

Асоциация на индустриалния капитал в България ще представи Национална карта на недекларираната заетост, предаде БНР. Проектът е част от усилията за подобряване достъпа до заетост и ограничаването на сивите практики при наемния труд.

Националната карта е изготвена от експерти на бизнес асоциацията и съдържа огромна по обем информация за нагласите на работодателите и наетите към проявите на недекларираната заетост, оценка на нейния дял, уязвимост на отделните възрастови групи към сивите практики, както и оценка на рисковете които крият новите форми на заетост и тяхната приложимост по браншове.

Картата е единствената по рода си не само на национално, но и на европейско равнище и е разработена на основата на проведени две национално-представителни проучвания сред работодатели и персонал като дава ясна картина за проявленията на недекларираната заетост.

Националната карта ще бъде представена в рамките на дискусия с участието на представители на държавната администрация. браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

Източник: Fakti.bg