НС прие Доклад за дейността на Прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г.

share on:

НС прие Доклад за дейността на Прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г.

Народното събрание прие Доклад за дейността на Прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г. Докладът беше приет със 117 гласа „за“, 61 бяха „против“ и един въздържал се.

Подкрепен бе с гласовете на ГЕРБ, „Обединени патриоти“, ДПС и „Воля“.

„Против“ гласуваха 60 от народните представители на „БСП за България“ и един независим народен представител.

За отчетния период в Прокуратурата са наблюдавани общо 162 821 преписки, от които новообразуваните преписки са 142 112.

Наблюдаваните досъдебни производства от Прокуратурата са 147 275, от които новообразувани са 62 042, а решените 91 335. От общо наблюдаваните досъдебни производства в съда са внесени с обвинителен акт 18 351 броя.

В отчета на прокуратурата се изтъква, че от внесените в съда 18 351 досъдебни производства върнатите на прокуратурата дела представляват 2.9 на сто. От предадените на съд 20 366 лица, осъдени и санкционирани лица са 17 143 или 84.2 на сто.

Източник: Parliament.bg