Ставката на ДДС за ресторанти и книги да бъде намалена на 9 процента предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Закона за данък добавена стойност

share on:

Ставката на ДДС за ресторанти и книги да бъде намалена на 9 процента предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Закона за данък добавена стойност

Ставката на ДДС за ресторанти и книги да бъде намалена на 9 процента предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Закона за данък добавена стойност. Парламентът обсъди  шест проекта за промени в закона, с които бяха предложени различни ставки на данъка за различни стоки и услуги.

Приетият на първо четене законопроект, внесен от народни представители от парламентарните групи на ПП ГЕРБ и „Обединени патриоти“, предвижда намаленият данък за ресторанти и книги да влезе в сила от 1 юли и да действа до края на 2021 г. В заключителните разпоредби е разписано осигуряването на ваучери за почивка с номинална стойност от 210 лв. на хората на първа линия в борбата с COVID-19 – лекари и медицински специалисти, служители от регионалните здравни инспекции, спешните центрове, МВР, Министерство на отбраната, Агенцията за социално подпомагане и Националното тол управление.

Предвижда се ваучерите за настаняване да могат да се ползват еднократно за заплащане на почивка с продължителност не по-малко от седем дни в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е НОИ, в болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собственост на държавата, и в почивните бази на министерствата и ведомствата по списък, приет от Министерски съвет.

Източник: Parliament.bg