054-01-61 – Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

share on:

054-01-61 – Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Източник: Parliament.bg