369 лв. ще е линията на бедност за страната през 2021 г.

share on:

369 лв. ще е линията на бедност за страната през 2021 г.

Правителството определи линията на бедност за 2021 г. Размерът ѝ ще е 369 лв. – с 6 лв. по-висок в сравнение 2020 г.

Сумата е определена в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната.

Източник: Fakti.bg