Начало За контакти Регистрация

ГЕОКАД ПРОЕКТ ЕООД

Трасиране на граници на поземлени имоти и съоръжения. Геодезически заснемания на сгради, имоти и др. Делби на имоти. Вертикална планировка и трасировъчен план. Строителна линия и ниво на сгради и съоръжения. Отстраняване на грешки и поправка на кадастралната карта. Прилагане на регулации. Изготвяне на схеми на самостоятелни обекти. Изготвяне на проектна документация по всички части на строителния инвестиционен процес в т. ч. част Архитектура, част Конструкции, част Електрическа, част ВиК. Изготвяне на подробни устройствени планове (ПУП). Смяна на статута на земеделски земи за жилищно и промишлено строителство.

Уеб сайт: http://www.geocad-project.com/

За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, бул. Васил Левски №35
Радка Стоянова, GSM: 0898 838 355


Категории: Надзор, кадастър, Услуги

Ключови думи: трасиране, геодезически заснемания, делба на имот, вертикална планировка, трасировъчен план