Начало За контакти Регистрация

Марин Ножаров - адвокат

Адвокатски услуги:

* регистрация и пререгистрация на фирми;
* промени и заличаване;
* търговски сделки;
* сделки с недвижими имоти;
* граждански дела;
* търговски дела;
* оспорване на административни актове (заповеди, решения) и наказателни постановления;
* производства по несъстоятелност;
За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, ул. "Трети март" №10
синдик Марин Ножаров, GSM: 0877 880 150
e-mail: marin1912@mail.bg


Категории: Адвокати, Синдици

Ключови думи: адвокат, синдик, адвокатски услуги, юридически услуги, граждански дела, регистрация на фирми, търговски сделки, сделки с имоти