Начало За контакти Регистрация


Подреди резултатите по:      Дата      Азбучен ред

ГЕОКАД ПРОЕКТ ЕООД

Трасиране на граници на поземлени имоти и съоръжения. Геодезически заснемания на сгради, имоти и др. Делби на имоти. Вертикална планировка и трасировъчен план. Строителна линия и ниво на сгради и съоръжения. Отстраняване на грешки и поправка на кадастралната карта. Прилагане на регулации. Изготвяне на схеми на самостоятелни обекти. Изготвяне на проектна документация по всички части на строителния инвестиционен процес в т. ч. част Архитектура, част Конструкции, част Електрическа, част ВиК. Изготвяне на подробни устройствени планове (ПУП). Смяна на статута на земеделски земи за жилищно и промишлено строителство.

Уеб сайт: http://www.geocad-project.com/

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, бул. Васил Левски №35
Радка Стоянова, GSM: 0898 838 355


Стройсервиз ЕООД

Строителен надзор.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, Асеновградско шосе
тел.: 032 623 575
e-mail: todor.todorov@ksm.bg


СД "Феб-91 Кочанов Сие"

Лицензирана фирма за технически надзор на парни и водогрейни котли, съдове под налягане, повдигателни съоръжения, газови инсталации.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград,
тел.: 0331/ 6 49 73, GSM: 0889 961 904
e-mail: feb_91@abv.bg


ЕТ "Камен Гоцев - Колъм" - строителен надзор

Строителен надзор, оценки на недвижими имоти.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов 3, ет. 4
GSM: 0888 452 937
e-mail: columnkg@gmail.com


Статос ООД

Геодезически заснемания, вертикална планировка, трасиране, кадастър.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. "Трети март" 34
GSM: 0885 193 286, 0885 801 445
e-mail: tanqstamova@gmail.com