Начало За контакти Регистрация


Подреди резултатите по:      Дата      Азбучен ред

Страница 1 2 3 4 5

СП Светлана Василева - АИППМП

Д-р Светлана Василева - общопрактикуващ лекар.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Ал.Стамболийски 28, АПЗЗ, ет. 2, каб. 36
тел.: 0331/ 4 45 98, GSM: 0899 783 062


СП АИППМП на д-р Димитър Ангелов Димитров

Д-р Димитър Ангелов Димитров - общопрактикуващ лекар.


За контакти:
Адрес: с. Нареченски бани, ул. ”Родопи” № 49, ет.2, каб.№ 1, 2
тел.: 24 37 78, GSM: 0884 485 779


ЕТ "Д-р Тимарева-Мария Христова – АИППМП"

Д-р Тимарева-Мария Христова - общопрактикуващ лекар.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, кв. Долни Воден, ул.Камара 2, ет.2 каб.1,2
GSM: 0888 850 425


ЕТ "Д-р Николай Иванов – 67 – АИППМП"

Д-р Николай Иванов - общопрактикуващ лекар.
База: с.Орешец, филиали в: С.Мостово, с. Добростан, с. Три Могили, с.Врата.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2, ”Асенова крепост”АД - каб.6 и 7
тел.: 0331/ 6 03 99, GSM: 0899 861 009


ЕТ "Д-р Милена Димитрова - АИППМП"

Д-р Милена Димитрова - общопрактикуващ лекар.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Ал.Стамболийски 28 ет.2 , каб. 33
GSM: 0887 390 796


ЕТ "Д-р Мевлян Мустафа – АИППМП"

Д-р Мевлян Мустафа - общопрактикуващ лекар.


За контакти:
Адрес: с. Тополово, ул. Цар Калоян 59 ет 1 каб 3,7 8,9
GSM: 0888 409 534


ЕТ "Д-р Лилия Петрова Ставрева - АИППМП"

Д-р Лилия Петрова Ставрева - общопрактикуващ лекар.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Ал.Стамболийски 28, АПЗЗ, етаж 2, кабинети 31, 37, 38
GSM: 0888 347 603


ЕТ "Д-р Кремена Стефанова – Въжева – АИППМП”

Д-р Кремена Стефанова – Въжева - общопрактикуващ лекар.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Ив. Вазов 2, ет. 3 каб. 18 и ет. 2 каб. 14
GSM: 0887 646 674


ЕТ "Д-р Йорданка Асенова Иванова - АИППМП"

Д-р Йорданка Асенова Иванова - общопрактикуващ лекар.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Ал.Стамболийски 28, Мед. център 1- Асеновград ЕООД, етаж 3, кабинет 3
тел.: 0331 6 84 51, 6 23 01


ЕТ "Д-р Ирена Янкова - АИППМП"

Д-р Ирена Янкова - общопрактикуващ лекар.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски № 28, АПЗЗ, ет. 2, каб. № 32, 37, 38
тел.: 0331/ 2 70 66, GSM: 0888 347 291Страница 1 2 3 4 5