Начало За контакти Регистрация


Подреди резултатите по:      Дата      Азбучен ред

Страница 1 2 3 4

Основно училище "Асен Златаров" - Боянци

Основно училище.


За контакти:
Адрес: с. Боянци, ул. "Рила" № 2
тел.: 03349/237 - директор


Основно училище "Отец Паисий" - с. Тополово

Основно училище.


За контакти:
Адрес: с. Тополово, ул. П. К. Яворов 8
GSM: 03321/ 22 74 - директор


Професионална Гимназия "Свети Патриарх Евтимий"

ПГ "Св. Патриарх Евтимий" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул.Училищна No 16
тел.: 0331 2 27 44; 0331 6 81 78
e-mail: pg2004@abv.bg


Помощно Училище "Свети Архангел Михаил"

ПУ "Св. Арх. Михаил" е помощно (за деца с умствена изостаналост) с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул."Крепостна стена" No 20
тел.: 0331 62743
e-mail: arhangel1880@abv.bg


Основно Училище "Панайот Волов" - Кв. Долни Воден

ОУ "Панайот Волов" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, 4250 кв. Долни Воден, ул."Захария" 36
тел.: 0331 6 42 90
e-mail: p.volov@abv.bg


Основно Училище "Райна Княгиня" - Кв. Горни Воден

ОУ "Райна Княгина" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, 4247 кв. Горни Воден, ул."Свети Кирик" 7
тел.: 0331 64483
e-mail: ou_gvoden@abv.bg


Основно Училище "Никола Йонков Вапцаров"

ОУ "Н. Вапцаров" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Оборище No 110
тел.: 0331/6 27 88
e-mail: ou_vapcarov@abv.bg


Средно Общообразователно Училище "Свети Княз Борис I"

СОУ "Свети княз Борис I" е СОУ (І - ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул."Захари Стоянов" No 7
тел.: 0331 62079
e-mail: sou_knqz_boris@abv.bg


Основно Училище "Петко Каравелов"

ОУ "Петко Каравелов" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени.

Учебното заведение е най-голямото основно училище в асеновградска община със 700 ученици.

Училището разполага с добра материална база, която непрекъснато се обновява. Застроената площ включва два основни корпуса, самостоятелно обособени, в които се обичават учениците от началния и средния курс. В сградите има 16 класни стаи, 14 кабинета по различните учебни предмети, 2 добре обурудвани компютърни зали с достъп до интернет, физкултурен салон, празнично-ритуална зала, библиотека и помещение, предназначено за нуждите на децата от ПДГ.

За здаравето на учениците се грижи медицинско лице. Има училищният стол с капацитет за обслужване на 200 човека.

Уеб сайт: http://www.petkokaravelov.asenovgrad-bg.com/

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул."Асен Карастоянов" No 16
тел.: 0331/65141
e-mail: karavelov.ad@abv.bg


Основно училище "Ангел Кънчев"

ОУ "Ангел Кънчев" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.

Материална база:
училището разполага с 19 класни стаи, 3 кабинета - по физика, химия и биология, компютърна зала, физкултурен салон и библиотека. В отделен корпус се намира подготвителната група към училището с две просторни занимални.

Училището разполага още с училищен стол и оборудван здравен кабинет с медицинско лице.

Уеб сайт: http://www.ou-angelkynchev.com

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, пл. "Калоян" № 1
тел.: 0331/6-34-01
e-mail: angel_kanchev@abv.bgСтраница 1 2 3 4