Начало За контакти Регистрация


Подреди резултатите по:      Дата      Азбучен ред

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Анима Делта - туроператорска дейност

Туроператорска дейност. Екскурзии в страната и чужбина.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Спортист № 6
e-mail: anima-delta@abv.bg


ЖП гара Асеновград

ЖП гара Асеновград
Работно време - от 05,30 ч. до 21,30 ч.

Уеб сайт: http://bdz.bg

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Борислав
тел.: 0331 22 970
e-mail: bdz@bdz.bg


Автогара Асеновград

Автогара


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Ив.Вазов 36
тел.: 0331/ 6 40 71


Алфа Банк

Alpha Bank предлага на своите клиенти следните услуги:

Депозити
- разплащателни сметки в лева и чужда валута
- спестовни сметки в лева и чужда валута
- срочни депозити в лева и чужда валута
- чекове в чужда валута
- трансфери в лева
- банкови сейфове
- дебитни карти

Кредити
- за малък и среден бизнес
- за корпоративно инвестиране
- за физически лица

Други услуги
- Документарни операции
- Гаранции
- Трансфери в чужда валута
- Покупко-продажба на валута

Уеб сайт: http://www.alphabank.bg/

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, бул. "България" 4-A
тел.: (+359 331) 6 06 60
e-mail: AlphaBankSofia@alphabank.bg


ПроКредит Банк

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие и предлага пълна гама от услуги. Ние предоставяме на нашите клиенти отлично обслужване и голямо разнообразие от продукти. В кредитирането се концентрираме върху много малкия, малкия и средния бизнес, тъй като сме уверени, че предприятията от такъв мащаб създават най-голям брой работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които оперират.

Уеб сайт: http://www.procreditbank.bg

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. „Марица” 4
тел.: 0331 / 63130
e-mail: contact@procreditbank.bg


Банка Пиреос

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране.

Уеб сайт: http://www.piraeusbank.bg/

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, пл.“Акад. Николай Хайтов”1
тел.: +359 331/ 60 500
e-mail: customerservice@piraeusbank.bg


Общинска банка АД

Общинска банка АД

Уеб сайт: http://www.municipalbank.bg/

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, пл."Акад. Николай Хайтов" 10 Б
тел.: 0331/6 27 03, 6 90 73, GSM: 0887 247 892
e-mail: mnacheva@municipalbank.bg


Societe Generale Експресбанк

Мисията на Societe Generale Експресбанк е да подкрепя финансовите проекти на клиентите си и да им помага да реализират целите си.

За да стимулира развитието Societe Generale Експресбанк внедрява модерни банкови практики, въвежда нови технологии и развива програми за обучение на персонала.

Societe Generale Експресбанк подкрепя всички свои клиенти – индивидуални и специалисти свободни професии, малки и средни предприятия, големи международни компании и инвеститори.
Работно време:
понеделник до петък 08:30 - 16:50

Уеб сайт: http://www.sgexpressbank.bg/

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. Изложение 2
тел.: 0331/ 20511 до 14
e-mail: sgeb.contact@socgen.com


УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд. лева към края на юни 2009 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.

Работно време (пон - петък) 8:00 - 19:30 (съб) 10:00 - 18:00

Уеб сайт: http://www.unicreditbulbank.bg

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, “Ради Овчаров” № 8
тел.: 0331 626 55, 0331 626 56
e-mail: PR@UniCreditGroup.Bg


Обединена Българска Банка - ОББ

Банкови услуги:

* кредити в лева и чуждестранна валута
* депозити в лева и чуждестранна валута
* валутни операции
* бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
* електронно банкиране
* кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
* операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
* разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
* инкасови на парични средства
* банкови гаранции и акредитиви
* търговия с ценни книжа
* депозитарни/попечителски услуги
* парични преводи чрез Western Union

Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

Уеб сайт: http://www.ubb.bg/bg-BG/Home

За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, пл."България" 2
тел.: 0331/ 20021; 0331/ 20025Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12