Начало За контакти Регистрация


Подреди резултатите по:      Дата      Азбучен ред

VIP обява

Марин Ножаров - адвокат

Адвокатски услуги:

* регистрация и пререгистрация на фирми;
* промени и заличаване;
* търговски сделки;
* сделки с недвижими имоти;
* граждански дела;
* търговски дела;
* оспорване на административни актове (заповеди, решения) и наказателни постановления;
* производства по несъстоятелност;


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. "Трети март" №10
синдик Марин Ножаров, GSM: 0877 880 150
e-mail: marin1912@mail.bg


Адвокатска кантора "Трифон Кумчев"

Адвокатски услуги:

* регистрация и пререгистрация на фирми;
* промени и заличаване;
* търговски сделки;
* сделки с недвижими имоти;
* граждански дела;
* търговски дела;
* трудови дела,
* оспорване на административни актове (заповеди, решения) и наказателни постановления;
* регистрация на търговски марки пред Патентното ведомство;
* процесуално представителство пред съдилища и арбитраж.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. "Трети март" № 34
Трифон Кумчев, GSM: 0898 73 85 58
e-mail: tkumchev@abv.bg


адвокат Стефан Ножаров

Адвокатски услуги:

* гражданско право;
* вещно право;
* облигационно право;
* семейно право;
* трудово право;
* търговско право;
* административно право;
* наказателно право.


За контакти:
Адрес: гр. Асеновград, ул. "Трети март" №10
тел.: 0331/ 6 28 39, GSM: 0888 725 885, 0897 281 805, 0896 712 980