Новоизбраните членове на Комисията за енергийно и водно регулиране Владко Владимиров, Димитър Кочков и Георги Добрев положиха клетва пред Народното събрание

share on:

Новоизбраните членове на Комисията за енергийно и водно регулиране Владко Владимиров, Димитър Кочков и Георги Добрев положиха клетва пред Народното събрание

Новоизбраните членове на Комисията за енергийно и водно регулиране Владко Владимиров, Димитър Кочков и Георги Добрев положиха клетва пред Народното събрание. Процедурата за избор на председател и още един член на комисията със стаж в енергетиката ще бъде подновена.

Единодушно Народното събрание прие Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави-членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи. Те предвиждат всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечие и 280 часа годишно, да се отчита като извънреден и да се компенсира с възнаграждение. Измененията ще влязат в сила от 1 януари 2021 г. и ще засегнат около 13 хиляди души, главно администрация, разследващи полицаи.

С днешното заседание завърши Деветата сесия на 44-ото Народно събрание. Следващото заседание на парламента ще бъде на 2 септември 2020 г. от 9.00 часа в новата пленарна зала на Народното събрание, съобщи при закриването на сесията заместник-председателят на парламента Валери Симеонов.

Източник: Parliament.bg